Център за разрешаване на спорове
Адрес:
 
София, ул. "Княз Борис I" 49, ап. 8

Мобилен телефон:
+359 889 311 118 - А. КомитоваPlease enter the text in box , you see in below image:Национален портал за медиация

Проект "Медиация в подкрепа на бизнеса"

Последни новини